CZECH MARKETING s. r. o.
Sladkovského 433
530 02 Pardubice
tel./fax: 466 657 585
E-mail:info@czech-marketing.com
WWW:www.czech-marketing.com

Reklamní kalendář

 

Firma Czech marketing vydala již sedmnáct úspěšných stolních kalendářů s kresleným humorem J. H. Lušovského. Pro příští rok jsme připravili osmnácté pokračování s názvem "Etiketa s humorem II 2016" s testovým kvízem na etiketu a novými vtipy, které ještě nebyly nikde publikovány.

 


23.11.2017 11:23

Odstartoval šestý ročník soutěže Mladý chemik ČR

Soutěž je určena žákům devátých tříd základních škol a jejím cílem je představit chemii jako perspektivní studijní i pracovní obor. Akce probíhá za podpory Svazu chemického průmyslu ČR, Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a řady dalších významných firem a institucí, podporujících soutěž v domovských regionech. Loňského ročníku se zúčastnilo téměř 14 000 žáků.

Na regionální úrovni se soutěž skládá ze tří kol a probíhá v deseti pořadatelských centrech – středních odborných školách: SPŠCH Pardubice, MSŠCH Praha, SOŠTZ Lovosice, SPŠ Hranice na Moravě, SŠLCH Olomouc, SPŠCH Brno, SPŠCH Ostrava, ISŠ-COP Valašské Meziříčí, SUPŠ Karlovy Vary a SPŠ Otrokovice. „Krajská kola jsou plně v režii pořádajících středních škol, což umožňuje jejich efektivnější spolupráci s partnerskými firmami. Ty soutěž podporují nejen hmotně, ale podílejí se také na doprovodném programu, kterým jsou exkurze v podnicích, workshopy nebo diskuse s odborníky,“ vysvětluje Gabriela Čebišová z agentury Czech marketing, která klání organizuje. 

 

První soutěžní kolo se uskuteční přímo na základních školách a formou testu prověří teoretické znalosti žáků. Učitelé testy sami vyhodnotí a tři nejúspěšnější řešitele vyšlou do druhého kola. To už proběhne v prostorách pořádající střední školy. Zde mladí chemici absolvují další test, tentokrát o poznání náročnější. „Naším cílem je žáky pro chemii nadchnout, ne je odradit. Tomu odpovídá i podoba testových otázek: jsou zábavné i poučné zároveň a často vycházejí z reálných situací, které žáci znají z běžného života. Třicet nejlepších postoupí do třetího kola, zaměřeného na praktické dovednosti v laboratoři,“ přibližuje Pavlína Voldánová ze SPŠ Hranice, autorka soutěžního zadání oblastních kol.

 

Celostátní finále se uskuteční 12. června 2018 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a přivítá čtyřicet nejúspěšnějších účastníků regionálních kol. Mladí chemici nejprve absolvují test teoretických znalostí a poté vypracují praktickou laboratorní úlohu. Zadání obou soutěžních částí je týmovou prací pořádající fakulty. „Celostátní finále je vrcholnou událostí a závěrečnou tečkou za soutěží. Jako pořadatelé se snažíme soutěžícím zajistit maximální komfort a servis, jaký mají k dispozici naši studenti: od práce v nejmodernějších laboratořích přes konzultace s vynikajícími odborníky až po stravování v menze nebo ubytování na kolejích. Kromě soutěžního programu nabídneme také praktické workshopy, exkurze v prostorách fakulty a ukázky efektních pokusů. Pro mnohé finalisty to bývá natolik silný motivační zážitek, že se k nám po maturitě rádi vracejí, aby u nás završili své vzdělání,“ konstatuje Petr Kalenda, děkan FChT Univerzity Pardubice.

 

Všichni finalisté se mohou těšit na hodnotné ceny, ti nejlepší pak na iPad, chytrý telefon nebo elektronickou čtečku. Pořádající fakulta navíc poskytne prvním pěti finalistům příslib přiznání stipendia v prvním akademickém roce studia na FChT Univerzity Pardubice. „Vysoká popularita Mladého chemika je dána nejen jeho zábavným charakterem a pestrým doprovodným programem, ale také jeho štědrostí. Naděluje totiž soutěžícím velmi atraktivní ceny. Za to bychom rádi poděkovali všem jeho partnerům, bez jejichž podpory by to nebylo možné,“ podotýká Gabriela Čebišová za organizátory. 

 

 

Soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika vznikla v roce 2007 jako výsledek spolupráce společnosti Synthesia (člen skupiny Agrofert) a Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích. Původně malé regionální klání Pardubického kraje vzbudilo velký zájem škol i podniků a v současné době probíhá již šestým rokem celostátně. „Mladý chemik je v tuto chvíli nejúčinnějším způsobem popularizace chemie u nastupující generace a díky němu roste zájem o střední chemické školy a následně i technické univerzity. Soutěž je také klíčovou aktivitou Sektorové dohody – Dorost pro chemický průmysl a její zakladatelé získali v roce 2016 prestižní ocenění Klubu zaměstnavatelů za nejlepší personální projekt. Spoluvyhlašovatelem letošního ročníku se opět stalo MŠMT, které v současné době rozhoduje o zařazení soutěže do kategorie Excellence základních škol, což by umožnilo odměňování učitelů úspěšných žáků. Stále rostoucí oblíbenost klání a zvyšující se počet absolventů odborných škol jsou příslibem, že generační obměna technicky vzdělaných pracovníků v našem oboru by do budoucna mohla být plynulejší, než je tomu dnes,“ uzavírá Ivan Souček, ředitel Svazu chemického průmyslu České republiky, který je vyhlašovatelem, generálním partnerem a pořadatelem celostátního finále.

 

Více informací na

www.mladychemikcr.cz

 

Poděkování partnerům

Pořadatel celostátního finále:

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice

Vyhlašovatel, generální partner a pořadatel:

Svaz chemického průmyslu České republiky

Spoluvyhlašovatel:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Marketingový partner:

Czech marketing, s.r.o.

Pořadatelé regionálních kol:

Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích, Masarykova střední škola chemická Praha, Střední odborná škola technická a zahradnická Lovosice, Střední průmyslová škola v Hranicích, Střední škola logistiky a chemie Olomouc, Střední průmyslová škola chemická Brno, Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského Ostrava, Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy Valašské Meziříčí, Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary a Střední průmyslová škola Otrokovice

Partneři regionálních kol:

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice, Synthesia, a.s., Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, Pardubický kraj, EXPLOSIA, a.s., Paramo, a.s., PRECHEZA a.s., Lovochemie, a.s., PREOL, a.s., Spolchemie, a.s., Unipetrol, a.s., Synthos Kralupy, a.s., Dow Europe GmbH, SPOLANA, a.s., Farmak, a.s., Teva Czech Industries s.r.o., Glanzstoff – Bohemia s.r.o., Odborový svaz ECHO, Flexfill s.r.o., Gumotex, a.s., Oncomed Manufacturing a.s., Synthon, s.r.o., Zentiva Praha, BorsodChem MCHZ, s.r.o., DEZA, a.s., Fatra, a.s., CS CABOT, spol. s r. o., Synthomer, Sokolovská uhelná, a.s., Continental Barum, s.r.o. Otrokovice, Cerea, a.s., LONZA BIOTEC s.r.o., Severochema, družstvo pro chemickou výrobu Liberec, Mitas, a.s., Gumárny Zubří, a.s., AUSTIN DETONATOR s.r.o., Biocel Paskov, a.s., Ústecký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj, Komerční banka, Glenmark Pharmaceuticals, s.r.o., AVEFLOR, a.s., AVX Czech Republic, s.r.o., SHIMADZU – organizační složka Praha, Vodní sklo, a.s., LABICOM s.r.o., ABL&E – JASCO, Alfredo catering, Radka spol. s.r.o. Pardubice, Svět techniky Ostrava, GeoEko, s. r. o., Lach-Ner, s.r.o., Výzkumný ústav organických syntéz a.s., VWR, s.r.o., AGROFERT, a.s., KAVALIERGLASS, a.s., MERKAT, spol. s r.o., ZO OS Echo Synthesia, Statutární město Pardubice, Východočeské divadlo Pardubice, IQLANDIA, o.p.s.

 

Mediální partneři regionálních kol:

CHEMAGAZÍN, s.r.o., 5+2 dny, Deník, Český rozhlas Pardubice, Učitelské noviny, Radio Blaník, Radio Haná, Televize Přerov s.r.o., Týdeník PernštejneBRÁNA webarchitect